Godkända bollar. RfG Regel 5-1 Anmärkning, Bilaga I Del B 1b; Decision 5–1/1.5. och Decision 5-1/2. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Bilaga I Del B 1b: "Med jämna mellanrum publicerar R&A på sin hemsida  http://www.randa.org/en/Equipment/Equipment%20Search/Balls.aspx en förteckning över godkända golfbollar (List of Conforming Golf Balls), som räknar upp bollar som har testats och funnits överensstämma med Regler för Golfspel.
Om tävlingsledningen vill kräva att spelarna spelar en boll som finns med på förteckningen, bör förteckningen hållas tillgänglig och nedanstående tävlingsregel användas."
Notera: Denna regel bör endast användas vid elittävlingar. 
 

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egna rubrik:

Godkända bollar
Den boll spelaren spelar måste finnas med på den senaste förteckningen över godkända bollar utgiven av R&A. Plikt: Diskvalifikation.
 
In English: Suggested wording. This rule shall always stand under its own headline.

Conforming Golf Balls
The ball the player plays must be named on the current List of Conforming Golf Balls issued by the R&A. Penalty: Disqualification.

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 20:48