Villkor för tävling SoT § 5.1 och RfG Regel 33-1 och Bilaga I Del B. Uppdaterad 2016-01-09.
I InfoBanken avses med "Villkor för tävling" bestämmelser, ofta av mer administrativ karaktär, som reglerar förutsättningarna för hur en tävling ska genomföras.
En del bestämmelser kan gälla för klubbens alla tävlingar under en hel säsong medan andra bara gäller 
för en tävling eller en serie av tävlingar. 
SoT 5.1 Allmänt: "En spelare som bryter mot villkoren för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd." 

Så här har påföljden formulerats: "Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd."

Regler för Golfspel (RfG) Bilaga I Del B Tävlingsbestämmelser: "Regel 33-1 föreskriver att Tävlingsledningen måste fastställa de bestämmelser som gäller för tävlingen. Sådana bestämmelser bör innefatta sådant som anmälningsförfarande, rätt att delta, antalet ronder som skall spelas, etc. Detaljerad information om sådana bestämmelser ges bl a i "Decisions on the Rules of Golf" under Regel 33-1 och i "Guidance on Running a Competition" (en onlinepublikation från R&A Rules Ltd)." 

I Sverige rekommenderas också att man använder "Spel- och Tävlingsinfobanken" som sammanfattar den viktigaste informationen kring spel och tävling.

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-09 15:18