Ändring av handicapindex i matchspelDecision 33-4/1. EGA Handicapregler. Tillfälligt Villkor för tävling. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXTDecision 33-4/1 säger att om banans handicapindexering är sådan att spelaren med högst handicap missgynnas av att de handicapslag som spelaren har rätt till är placerade sent i den stipulerade ronden kan handicapindexeringen ändras för matcher som inte börjar på hål 1 eller 10."

Notera
att de tävlande bör ges scorekort med den ändrade indexeringen och om de inte använder sig av den ändrade indexeringen gäller resultatet av matchen under förutsättning att de inte kommit överens om att åsidosätta indexering. I så fall måste de diskvalificeras enligt Regel 1-3.
  

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egna rubrik:

Ändring av handicapindex  i matchspel
För matcher som börjar på hål ... har handicapindex på hålen ... ändrats från ... till ... .

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline

Handicap Stroke Table Changed in Match Play
For matches that start at hole ... the Handicap Stroke Table on the holes ... have been from changed from ... to ... .
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 10:34