Begränsning av en domares uppgifter. RfG Regel 33-1. Villkor för tävling. Uppdaterad 2015-01-03.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur RfG Regel 33-1: "Vid slagspelstävlingar kan tävlingsledningen begränsa en domares uppgifter." 
Att begränsa en domares uppgifter kan t.ex. innebära att domaren enbart följer tillämpningen av gällande tidsschema. En sådan domare ska inte utdela plikt eller agera som domare utan enbart fastställa faktiska förhållanden och rapportera varje brott mot någon regel till tävlingsledningen, varefter hela tävlingsledningen fattar beslut. I vissa tävlingar följs varje grupp av en domare som då har ansvaret enbart för gruppen.

Notera att detta "villkor för tävling" bara bör användas i undantagsfall (t.ex. vid jävssituationer) och i stället kan observatör användas - klicka för länk.

Förslag till formulering. Står detta villkor för tävling i en lista på villkor för tävling tas den rödfärgade rubriken bort.

Begränsning av en domares uppgifter
Domarens uppgifter begränas till pace of play/att raportera fakta till tävlingslediningen som fattar det slutgiltiga beslutet/att enbart vara domare för grupp ... .

In English. Suggested wording. If this Competition Regulation is part of a list of competition regulations the red coloured headline may be removed.

Referees Duties Limited
The referees duties are limited to the pace of play/report facts to the Committee which makes the final ruling/act as referee for group ... .   

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-03 10:23