Observatör. RfG Definition; Observatör. Villkor för tävling. Uppdaterad 2012-02-22.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur RoG; Definitioner; Observatör: "En observatör är en person som utsetts av tävlingsledningen att biträda en domare att fastställa faktiska förhållanden och att till denne rapportera varje brott mot någon regel. En observatör bör inte passa flaggstången, stå intill hålet eller uvisa dess läge, och inte heller lyfta bolen eller markera dess läge".

Notera
att observatören bara rapporterar till domaren/tävlingsledningen och aldrig utdelar plikt eller bestämmer hur spelare ska agera.

Notera också att observatör kan användas vid tävlingar där tävlingsledningen  vill följa alla eller några utvalda grupper.

Förslag till formulering. Står detta villkor för tävling i löpande text (t ex i samband med en lista på domare för tävlingen) tas den rödfärgade rubriken bort eller sätts namnet på observatören in i listan över tävlingsledningens medlemmar.

Observatör
Tävlingsledningen har utsett ... till observatör.

In English. Suggested wording. If this Competition Regulation is part of a list of competition regulations the red coloured headline may be removed.

Observer
The Committee has appointed ... as observer.

Du är här:
Senast ändrad
2012-02-22 09:59