Begränsningar i rätten att delta i tävling S.o.T 5.18 Uppdaterat 2015-01-03. 
Svenska Golfförbundet tillämpar begreppet ”Öppen golf” vilket innebär att amatörer, professionella och professionella spelare under reamatörisering får delta i samma tävling under förutsättning att spelaren uppfyller de villkor som angetts för tävlingen tex. beträffande bostadsort, handicap, ålder, kön, klubbtillhörighet, nationallitet, släkttillhörighet eller annat. Tävlingsledningen har rätt att begränsa rätten att delta i tävlingar. Klubbmästerskapet bör bara vara öppet för klubbens medlemmar, vandringspris kan ha särskilda villkor, populära tävlingar kan behöva begränsas och klasser kan behöva slås ihop vid för få deltagare. Undantag kan också göras för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.
S.o.T 5.18:"Deltagarbegränsningar: En begränsning av deltagandet kan vara att tävlingen endast är öppen för klubbens medlemmar alternativt endast förspelare som har arrangörsklubben som hemmaklubb.
Tävlingsdeltagandet kan också begränsas till att omfatta exempelvis boende i ett visst område, släktförhållande, nationalitet etc."
S.o.T 5.18.1:"Partävlingar-Äkta makar/sambor eller Äkta makar/sambor mixed: Definitionerna av Äkta Makar, Sambor och Mixed utgör viktig vägledning.
Tydliga villkor för tävlingen bör klart ange vilka par som äger rätt att delta i aktuell tävling."
S.o.T 5.18.2:"Partävling-Två generationer: För deltagande i generationstävlingar gäller att släktskapet i paret skall vara biologiskt eller barnet adopterat. I tävlingar för två generationer kan ett led vara överhoppat så att t.ex. farfar spelar med sondotter. En tävlingsledning kan i sina villkor för tävling formulera avvikande villkor."
S.o:T 5.18.3:Medlem i fler än en golfklubb:" En spelare, som är medlem i fler än en klubb, får, i lag- och serietävlingar arrangerade av SGF i öppna scratchtävlingar, bara representera sin hemmaklubb. Kontroll av medlemstillhörighet och hemmaklubb sker i GIT. I tävlingar arrangerade av GDF kan respektive GDF själv bestämma i denna fråga.
Arrangörsklubbarna har möjlighet att i villkor för aktuell tävling begränsa deltagandet i klubbmatcher till medlemmar i klubben alternativt till dem som har berörd klubb som sin hemmaklubb.
I DM gäller att en spelare som är medlem i fler än en klubb tillhörande två eller flera GDF får endast delta i DM i hemmaklubbens GDF. Se vidare i S.o.T 5.26." 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-09 15:25