Handicapgräns. S.o.T 5.3. Villkor för tävling. Uppdaterad 2013-01-26.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Handicapgräns anger den högsta respektive lägsta EGA Exakt Tävlingshandicap en spelare får ha vid anmälningstidens utgång för att få starta i en viss tävling.
Tävlingsledningen kan tillåta spelare med högre EGA Exakt Tävlingshandicap och spelare med EGA Exakt Handicap att starta utom tävlan. Dessa spelare får inga priser men tävlingsresultatet är handicapgrundande.  
Handicapgränsen ska anges i villkoren för tävlingen. Har detta inte skett gäller handicap 36.0 som övre handicapgräns. 

Förslag till formulering. Om detta villkor står i löpande text tas rörfärgad rubrik bort.


Handicapgräns
För att få starta i ... tävling måste spelarens EGA Exakt Tävlingshandicap vara högst hcp ... . Spelare med högre EGA Exakt Tävlingshandicap och med EGA Exakt Handicap får starta utom tävlan.
Du är här:
Senast ändrad
2013-01-26 15:24