Kvalgräns (Cut). S.o.T 5.19. Villkor för tävling. Reviderad 2015-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT: I slagspelstävlingar som spelas över flera ronder med stort startfält kan kvalgräns (cut) användas för att reducera antalet tävlande i finalrond/finalronder. 
A. Tävlingsledningen kan bestämma att samtliga spelare med ett visst resultat eller bättre, till exempel de med det 50:e bästa resultatet och delningar, får fortsätta tävlingen.
Förslag till formulering. Detta villkor ska alltid stå under sin egna rubrik.

Kvalgräns (Cut) 
Spelarna med de … bästa resultaten och delningar får spela finalrond/er i följande tävlingar …. 

B. Tävlingsledningen kan bestämma att ett visst antal spelare, t.ex. spelarna med de 50 bästa resultaten, får fortsätta tävlingen. Särskiljning måste då ske om flera spelare delar 50:e plats.
Tävlingsledningen kan välja vilka hål som helst. I lagtävlingar rekommenderas att särspel spelas av ett eller två foursomepar per lag.
Vid handicaptävlingar kan man använda spelhandicapmetoden dvs att spelaren/spelarna med minst antal erhållna slag går vidare.

Förslag till formulering. Detta villkor ska alltid stå under sin egna rubrik.
 

Kvalgräns (Cut) 
Spelarna med de … bästa resultaten får spela finalrond/er i följande tävlingar…. Vid delning av sista platsen sker särspel, hål för hål, med start på hål ... .
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 08:28