Fastställd rond. RfG; Definitioner, Fastställd rond samt Regel 2-1 och 3-1; Decision 1-1/1, 33-1/3. Villkor för tävling. Uppdaterad 2015-02-14.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Definitioner; Fastställd rond: "En fastställd rond består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd, om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en fastställd rond är 18, om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen."  

Tävlingsledningen kan behöva ändra på hålens följd, starta en fastställd rond på ett annat än banans första hål eller ta bort ett eller flera hål som inte är spelbara eller under renovering. Färre än 18 hål kan också användas då tävlingsledningen bedömer att en tävling/rond kan vara svår att hinna genomföras på grund av hotande dåligt väder.
I sådana fall kan tävlingsledningen bestämma att den fastställda ronden ska utgöras av de spelbara hålen.  Beslut om att avkorta den fastställda ronden måste tas innan första gruppen i tävlingen har startat. 

I handicaptävlingar där den fastställda ronden ändrats ska spelarnas spelhandicap (erhållna slag enligt slopetabellen) sänkas med 1/18 del för varje hål som är borttaget. Heltalsavrundning ska sedan göras.

För mer information om särskiljning vid lika resultat - klicka för länk

Du är här:
Senast ändrad
2015-02-14 15:33