Fastställd rond i matchspel ändrad. RfG; Definitioner, Fastställd rond; Decision 1-1/1, 2-1/3, 2-1/4, 2-4/22 och 33-1/3. Villkor för tävling. Uppdaterad 2015-02-14.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Definitioner; Fastställd rond: "En fastställd rond består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd, om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en fastställd rond är 18, om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen.
Tävlingsledningen kan behöva ändra på hålens följd, starta en fastställd rond på ett annat än banans första hål eller ta bort ett eller flera hål som inte är spelbara eller korta ned ronden för att hinna genomföra en tävling med många startande. I sådana fall kan tävlingsledningen bestämma att den fastställda ronden ska utgöras av ett visst antal hål.
Beslut om att avkorta den fastställda ronden måste tas innan första gruppen i tävlingen har startat.

Notera att för förlängning av fastställd rond i matchspel säger Regel 2-3, Vinnare av match: "Om resultatet är oavgjort kan tävlingsledningen förlänga den fastställda ronden med så många hål som krävs för att avgöra matchen."
För mer information om särskiljning vid lika resultat - klicka för länk.

I handicaptävlingar där den fastställda ronden ändrats ska spelarnas spelhandicap (erhållna slag enligt slopetabellen) sänkas med 1/18 del för varje hål som är borttaget. Heltalsavrundning ska sedan göras.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.

Fastställd rond i matchspel ändrad
Den fastställda ronden består av hålen ... /börjar på hål ... och består av hålen ... . Plikt: Om felet inte rättas innan spelarna slår ut på nästa hål eller, om det gäller sista hålet, lämnat green utan att ha meddelat sin avsikt att rätta misstaget, är spelarna diskvalificerad. Om spelarna inte visste att det var ett brott mot reglerna gäller resultatet av matchen.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Stipulated Round in Match Play Changed
The stipulated round consists of holes ... /starts at hole and consists of holes ... . Penalty: If the players fails to correct their mistake before they make a stroke from the next teeing ground or in the case of the last hole of the round, leaves the putting green without first declaring their intention to correct the mistake, they are disqualified. If they did not know that their action was a breach of the Rules, the match stands as played.
Du är här:
Senast ändrad
2015-02-14 15:31