Fastställd rond i slagspel ändrad. RfG; Definitioner, Fastställd rond; Decision 1-1/1, 3/2, 3/3, 11-5/1, 11-5/4 och 33-1/3; Regel 3-1. Villkor för tävling. Uppdaterad 2015-02-17.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Definitioner; Fastställd rond: "En fastställd rond består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd, om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en fastställd rond är 18, om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen. 

För mer information om särskiljning vid lika resultat - klicka för länk

Tävlingsledningen kan behöva ändra på hålens följd, starta en fastställd rond på ett annat än banans första hål eller ta bort ett eller flera hål som inte är spelbara eller under renovering. 
I sådana fall kan tävlingsledningen bestämma att den fastställda ronden ska utgöras av de spelbara hålen. Färre än 18 hål kan också användas då tävlingsledningen bedömer att en tävling/rond kan vara svår att hinna genomföras på grund av hotande dåligt väder. Beslut om att avkorta den fastställda ronden måste tas innan första gruppen i tävlingen har startat. 

I handicaptävlingar där den fastställda ronden ändrats ska spelarnas spelhandicap (erhållna slag enligt slopetabellen) sänkas med 1/18 del för varje hål som är borttaget. Heltalsavrundning ska sedan göras.


Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik. 
 
Fastställd rond i slagspel ändrad
Den fastställda ronden består hålen ...  /börjar på hål ... och består av hålen ... Plikt: Två slag, enligt Regel 11-4b, och om felet inte rättas innan spelaren slår ut på nästa hål eller, om det gäller sista hålet lämnat green utan att ha meddelat sin avsikt att rätta misstaget, är spelaren diskvalificerad.  
 
In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

 
Stipulated Round in Stroke Play Changed  
The stipulated round consists of hole ... /begins at hole ... and ... consists of holes ... Penalty: Two strokes under Rule 11-4b and if the player fails to correct the mistake before making a stroke from the next teeing ground or in the case of the last hole of the round, leaves the putting green without first declaring his intention to correct his mistake, he is disqualified.  
Du är här:
Senast ändrad
2015-02-17 10:00