Namn och datum på scorekortet. RfG; Regel 6-2b och Regel 33-5 Anmärkning.; Decision 6-6d/4. Villkor för tävling. Uppdaterad 2014-12-31.
Fördjupningstext Ur RfG Regel 33-5, Anmärkning: "Tävlingsledningen kan kräva att tävlarna själva antecknar datum och namn på sina scorekort."
Vid tävlingar med få funktionärer eller tävlingar med valfri partner och starttid s.k. "onsdagsgolf" har klubben möjlighet att begära att spelarna själva för in namn och datum på sitt scorekort. 
Spelaren ska alltid signera sitt scorekort efter avslutad rond (Regel 6-6b). Är bara signaturen läslig eller om det enbart finns ett golf-id så räcker detta för att tävlingsledningen ska kunna identifiera spelaren (Decision 6-6d/4). 

Förslag till formulering. Detta vilkor för tävling ska alltid stå under sin egen rubrik.

Namn och datum på scorekortet
Tävlaren ombeds att föra in datum och sitt namn på sitt scorekortet vid följande ... tävlingarÖverträdelse av tävlingsvillkoret kan leda till tillsägelse och disciplinär åtgärd.

 
In English. This Competition Regulation shall allways stand under its own headline.

Name and Date on Score Card
The Competitor is requested to enter the date and his name on his score card in the following ... competitionsA player who fails to observe a Competition Regulation may be disqualified or excluded from the competition and furthermore be reported to his home club for appropriate disciplinary action.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föra in namn och datum på scorekort. RfG Regel 33-5 Anm. Villkor för tävling.  
FÖRDJUPNINGSTEXT: Scorekort Regel 33-5: ”I slagspelstävlig skall tävlingsledningen förse varje deltagare med ett scorekort med datum och tävlarens namn eller i foursome och fyrboll slagspel, tävlarnas namn”. I regeln framgår att (anm): " Tävlingsledningen kan ålägga tävlarna att själva anteckna datum och namn på scorekorten". 
Vid tävlingar med få funktionärer eller tävlingar med valfri partner och starttid s.k. "onsdagsgolf" har klubben möjlighet att begära att spelarna själva för in namn och datum på sitt scorekort.
Spelaren skall alltid signera sitt scorekort efter avslutad rond (Regel 6-6b). Är signaturen läslig eller om det finns ett golf-id så räcker detta för att tävlingsledningen skall kunna identifiera spelaren (Decision 6-6d/4). 

Förslag till formulering (notera att om villkoret står i löpande text tas rödmarkerad rubrik bort):

Föra in namn och datum på scorekort
Spelaren skall själv föra in namn och datum på sitt scorekort vid ... tävlingar. 

Du är här:
Senast ändrad
2014-12-31 13:39