Forecaddie/Säkerhetsfunktionär. RfG Definitioner, Forecaddie; SGF "Säker Golf". Villkor för tävling. Uppdaterad 2016-01-10.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Definitioner, Forecaddie: "En forecaddie är en person som utsetts av tävlingsledningen för att visa spelarna bollarnas läge under spelet. Han är något utomstånde."

Tävlingsledningen kan använda en person för att, av säkerhetsskäl, informera spelarna om när det är säkert att spela. Lämpligen sker detta med en grön, upplyft flagga eller med framvikning. Visar funktionären röd flagga gäller absolut förbud att slå ett slag, även om spelaren bara tänker slå ett kort slag som inte når fram till det område där säkerhetsfunktionären står. 

Se också "Villkor för tävling", Forecaddie som visar bollars läge - Klicka för länk.

Förslag till formulering. Detta villkor för tävling ska alltid stå under sin egen rubrik:

Säkerhetsfunktionär
Säkerhetsfunktionär finns på hål ... . Grön flagga innebär klartecken för att spela; röd flagga innebär förbud att slå ett slag. Plikt: Diskvalifikation om inte omständigheterna tillåter tävlingsledningen att modifiera plikten enligt regel 33-7.

In English. Suggested wording. This Competition Regulation shall always stand under its own heading.

Safety Official
There is a safety official at hole ... . A green flag means that play is permitted; a red flag means that making a stroke is prohibited. Penalty: Disqualification unless circumstances warrant waiving the penalty under Rule 33-7.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-10 13:43