Handicapklasser. S.o.T Definitioner; Handicapklasser. Villkor för tävling. Uppdaterad 2015-01-07. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur S.o.T, Definitioner; Handiapklass: "En klubbs eller tävlings indelning av spelare i grupper omfattande skilda intervall av exakt handicap."
Gränserna kan sättas så att antalet startande blir ungefär lika stort i varje klass. Om antalet startande i en klass blir lågt (minimum enligt SoT är fyra tävlande i singeltävling eller två lag) kan tävlingsledningen välja att slå samman flera klasser eller välja att inställa tävlingen/klasserna.
I tävlingar där det inte blir en jämn fördelning startande i de olika klasserna kan tävlingsledningen ändra klassindelningen (se alternativ 2).
Notera att manliga juniorer som under året fyller högst 12 år och män som under året fyller minst 75 år har rätt att spela från röd tee men ska spela i den klass deras exakta handicap anger.
Förslag till formulering. Detta villkor för tävling ska alltid stå under en egen rubrik:

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med a
Klass B handicap a+0.1 till b
Klass C handicap b+0.1 till c
Klass D handicap c+0.1 till d och så vidare.
Vid färre än ... startande/ ... lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.
 
Alternativ 2

Handicapklasser
Vid ... tävlingen den ... gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med a
Klass B handicap a+0.1 till b
Klass C handicap b+0.1 till c
Klass D handicap c+0.1 till d och så vidare.
Vid färre än ... startande/ ... lag i en klass kan tävlingsledningen ändra indelningen.
 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 10:02