Prisutdelning. S.o.T 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 5.1, 9.1.5, 9.1.6 och 14.3. Villkor för tävling. Uppdaterad 2014-01-20. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Tävlingsledningen bör bestämma var och när prisutdelning ska ske. Priser som inte hämtas ut vid prisutdelningen kan förmedlas till pristagaren.
Tävlingsledningen kan också besluta om att använda s.k. "sluten prisutdelning" d.v.s. att ett pris som inte hämtats av spelaren, eller eventuellt dennes ombud, ska tillfalla den nästa närvarande pristagaren eller att ett pris som inte hämtas av pristagaren själv ska återgå till klubben. Eftersom det ofta blir fler personer närvarande vid dessa former av prisutdelning brukar de uppskattas av tävlingens sponsorer.
Priser i KM och vandringspriser delas ofta ut i samband med årsmöte (se S.o.T 14.3).

För mer information om amatörregler, förlust av amatörstatus, kostnadsersättning, reklam på tävlingsdräkt och reamatörisering se Spel och Tävlingshandboken kapitel 11. 

Förslag till formulering (notera att om villkoret står i löpande text tas rödfärgad rubrik bort):


Prisutdelning
Prisutdelning, med undantag för ... , sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad vid …. Priser som inte avhämtas av spelaren/eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare/återgår till klubben.
Du är här:
Senast ändrad
2014-01-20 13:17