Resultatet av match officiellt tillkännagivet. RfG, Regel 2-5 och 33-3; Decision 2-5/14. Villkor för tävling. Uppdaterad 2016-01-10.
FÖRDJUPNINGSTEXT:  
Vid de flesta matchtävlingar är det tävlingsledningens uppgift att ange vinnarnas namn på t.ex. en lista, en resultattavla eller i en dator. När detta gjorts är resultatet av matchen officiellt tillkännagivet.
Vid matchtävlingar under en längre tidsperiod där spelarna själva kommer överens om startid är det oftast spelarna själva som måste föra in resultaten på en lista eller resultattavla. Enklast är att tävlingsledningen begär att segraren för in resultatet. Detta innebär att om det inte finns något resultat angivet inom tidsgränsen för en match är vinnaren diskvalificerad. 

Förslag till formulering. Orden "av segraren" används bara när spelarna själva har ansvaret för att föra in ett resultat av en match. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik:

Resultat av match officiellt tillkännagivet
Resultatet av en match är officiellt tillkännagivet när segrarens namn införts resulttavlan vid … av segraren. Plikt: Om inget namn finns noterat på resultattavlan, senast sista tillåtna speldatum, är vinnaren diskvalificerad.
 
In English. Suggested wording. The words "by the winner" are only used when the winner is charged with this responsibility. This Rule shall always stand under its own headline.

Match Result Officially Announced
The result of a match is officially announced when the name of the winner has been recorded on the scoreboard at ... by the winner. Penalty: If no name is recorded on the score-board at the end of the last day allowed, the winner is disqualified.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-10 13:58