Särskiljning i slagspel med handicap. RfG Regel 33-6, Bilaga 1 Del B 10 och S.O.T 8.4.2.2. Villkor för tävling. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: S.o.T 8.4.2.2: "Vid lika resultat i handicaptävlingar enligt slagspelsregler rekommenderas följande tre metoder uppräknade i följordning.
1. Spelhandicapmetoden (i första hand)

2. Den matematiska metoden (i andra hand)

3. A. Lottning (i sista hand)

eller B. Särspel
Om tävlingsledningen vill särskilja genom särspel nollställs spelaren med lägst spelhandicap och övriga spelare i särspelet får differensen som multipliceras med antalet särspelshål dividerat med 18. De erhållna slagen avrundas till närmaste heltal som dras från bruttoresultatet."

Förslag till formulering (notera att om villkoret står i löpande text tas rödfärgad rubrik bort):

Särskiljning i slagspel med handicap
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning/delas placeringarna/sker särspel över ... hål med start på hål ... ..
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 09:58