Särskiljning i slagspel utan handicap. RfG Regel 33-6; Bilaga 1 Del B 10 och S.o.T 8.4.2.1. Villkor för tävling. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: S.o.T 8.4.2.1 Slagspelstävlingar utan handicap (scratch):" För att kora en segrare rekommenderas alltid att särskiljning i första hand sker genom särspel och för övriga delade placeringar, i andra hand den matematiska metoden och i sista hand lotten.
1. Särspel (alltid i första hand)
Särspel över ett fastställt antal hål eller som play off hål för hål. Alternativen är inte rangordnade men vilket som ska användas måste tävlingsledningen fatta beslut om i förväg.
a. "Över ett fastställt antal hål" innebär att lägst sammanlagda resultat avgör vem som segrat. Dessutom måste beslut vara fattat om övriga placeringar ska vara delade eller särskiljas med annan metod. Har avgörande om segern efter fastställt antal hål inte skett rekommenderas att man övergår till att därefter spela "play off hål för hål" för dem det berör. 
b. "Play off hål för hål" innebär spel hål för hål tills segraren är korad. Dessutom måste beslut vara fattat om övriga placeringar ska vara delade eller särskiljas med annan metod.
Vid tävling med prispengar delas som regel prispengarna vid delade resultat efter att segrare korats genom särspel. I lagtävlingar rekommenderas att särspel spelas av ett eller två foursomepar per lag.

2. Den matematiska metoden (i andra hand)

3. Lottning (i sista hand)


Notera att vid särspel med flera spelare som gör upp om rankingplaceringar på olika nivåer (t.ex. kval till Nordea Masters) bör tävlingsledningen lotta spelarna i grupper om högst fyra spelare. Spelarna i grupperna för varandras scorer och efterhand som spelarna blir utslagen ska dessa spelares scorekort signeras och inlämnas till tävlingsledningen så att tävlingsledningen får ett fullständigt underlag för ranking.

Förslag till formulering av alternativ 1 "Särspel över ett fastställt antal hål". Om villkoret ska stå i löpande text tas rödfärgad rubrik bort.

Särskiljning genom särspel över ... hål 
Särskiljning av vinnare i slagspel sker genom särspel över ... hål med start på hål ... . Har avgörande om segern inte skett efter fastställt antal hål sker "play off hål för hål". 
Särskiljning av övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. 
Är en placering delad också enligt den matematiska metoden sker lottning. 

Förslag till formulering av alternativ 2 "Play off hål för hål". Om villkoret ska stå i löpande text tas rödfärgad rubrik bort.

Särskiljning genom play off hål för hål
Särskiljning av vinnare i slagspel sker genom "play off hål för hål" med start på hål ... . Särskiljning av övriga placeringar sker enligt enligt den matematiska metoden. Är en placering delad också enligt den matematiska metoden sker lottning.Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 10:08