Scorekort RfG Regel 6-6b och c. Uppdaterad 2016-01-12.

b. Signering och inlämning av scorekort
: Efter avslutad rond bör tävlaren kontrollera scoren på varje hål och reda ut eventuella tveksamheter med tävlingsledningen. Han måste försäkra sig om att markören eller markörerna signerat scorekortet, signera scorekortet själv och lämna in det till tävlingsledningen så snart som möjligt. Plikt för brott mott Regel 6-6b: Diskvalifikation. 

c. Ändring på scorekort
: Ingen ändring får göras på scorekortet efter att tävlaren har lämnat in det till tävlingsledningen


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 08:39