Inlämning av matchspelsprotokoll RfG 2-3 och 2-5Decision 2-5/14. Villkor för tävling. Uppdaterad 2015-02-14.
FÖRDJUPNINGSTEXT: I matchspelstävlingar kan tävlingsledningen utfärda ett matchspelsprotokoll till varje match som ska lämnas in till tävlingsledningen snarast efter avslutad match. Det inlämnade protokollet ska innehålla spelarnas namn och slutresultat av matchen.
 

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik:


Inlämning av matchspelsprotokoll
Spelarna måste snarast efter avslutad match lämna matchspelsprotokollet till tävlingsledningen. När spelarna/sidorna lämnat protokollet till tävlingsledningen och lämnat "Scoring Area" i ... vid ... och definierat av ... anses resultatet officiellt tillkännagivet. Plikt: Diskvalifikation av båda spelarna/sidorna om inte omständigheterna tillåter att tävlingsledningen undanröjer plikten enligt Regel 33-7.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Returning Match Play Record
The players must return the match play record to the Committee as soon as possible. When the players/sides have handed the record to the Committee and left the "Scoring Area" in ... at ... defined by ... the result of the match is officially announced. Penalty: Disqualification of both players/sides unless circumstances warrants waiving the penalty under Rule 33-7.

 
Du är här:
Senast ändrad
2015-02-14 15:41