Inlämning av scorekort i brevlåda. RoG Regel 6-6b och 6-6c; Decision 6-6b/4 och Decision 6-6c/1. Villkor för tävling. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 6-6c/1:"Tävlingsledningen kan begära att en tävlande lämnar in sitt scorekort genom att placera det i en brevlåda (låda med brevinkast) och då anses scorekortet inlämnat när det släpps ned i lådan även om han inte har lämnat "scoring area."
Metoden är praktisk eftersom scorekortsmottagaren  kan tömma lådan när det passar.
 

Notera
att tävlingsledningen förväntar sig att spelarna lämnar sina scorekort så snart som möjligt på den plats som tävlingsledningen bestämt, annars kan spelarna diskvalificeras enligt Regel 6-6b.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.


Inlämning av scorekort i brevlåda
Scorekortet måste, så snart som möjligt efter den fastställda ronden, släppas ned i brevlådan vid ... .
Plikt: Diskvalifikation om inte omständigheterna tillåter att tävlingsledningen upphäver diskvalifikationen enligt Regel 33-7.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Returning Score Card in Box
The score card must, as soon as possible after the end of the stipulated round, be dropped into the box at ... .
Penalty: Disqualification unless circumstances warrant waiving the penalty under Rule 33-7.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 08:48