Inlämning av scorekort. RfG Regel 6-6 b och cDecision 6-6b/4 och Decision 6-6c/1. Villkor för tävling. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT  Ur Decision 6-6c/1: "Tävlingsledningen bör inrätta en "scoring area" ("recording area") där de tävlande ska lämna in sina scoekort (t.ex ett tält, en husvagn, golfshopen, ett markerat område med stolar etc.). När detta är gjort ska regel 6-6c tolkas så att en tävlare som är i "scoring area" anses hålla på att lämna in sitt scorekort. Ändringar får göras även om tävlaren lämnat scorekortet till en medlem av tävlingsledningen. Han anses ha lämnat scorekortet när han helt har lämnat "scoring area"."
Notera att tävlingsledningen förväntar sig att spelarna lämnar sina scorekort så snart som möjligt, annars kan spelarna diskvalificeras enligt Regel 6-6b.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik:


Inlämning av scorekort 
Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och helt lämnat ... förklarat som ”Scoring Area”. Plikt: Diskvalifikation om inte omständigheterna tillåter att tävlingsledningen undanröjer plikten enligt Regel 33-7.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Score Card Returned
The score card is returned under Rule 6-6c when the player has handed his score card to the Committee and  completely left the  ... declared as "Scoring Area". Penalty: Disqualification unless circumstances warrants waiving the penalty under Rule 33-7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 08:44