Spelordning i foursome. RfG Regel 11-4, 11-5 och 29; Decision 33-1/3.5. Tävlingsregel. Uppdaterad 2015-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT: RfG Regel 29-1. "I threesome och foursome måste spelaren och dennes partner under varje fastställd rond slå ut från varannan tee och ... ."

Tävlingsledningen kan bestämma vilken partner (t.ex. kvinnor, män, döttrar, söner, spelare med lägsta handicap eller klubbmedlem) som ska spela från första tee.

Förslag till formulering. Detta tävlingsregel ska alltid stå under en egen rubrik:

Spelordning i foursome
I ... foursome/threesome tävlingen måste damerna/herrarna/ ... slå ut från första tee. Plikt: Matchspel -Förlorat hål; Slagspel - två slag och sidan måste rätta sitt misstag genom att spela en boll i korrekt ordning från tee (se Regel 20-5).

 
In English. Suggested wording. This Condition of Competition shall always stand under its own headline.

Order of Play in Foursome
In the ... foursome/threesome competition the ladies/men/ ... must play from the first teeing ground. Penalty: Match-play - Loss of hole; Stroke- play - two strokes and the side must correct the error by playing a ball in the correct order from the teeing ground (see Rule 20-5).

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-10 13:50