Anmälningsavgifter. S.o.T 5.5 och 9.2.4.3. Villkor för tävling. Uppdaterad 2012-03-17. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur S.o.T Anmälan till tävling och betalning av anmälningsavgift.
"Spelaren är, oavsett anmälningssätt, i alla lägen personligen ansvarig för sin anmälan till en tävling. Anmälan måste göras på det sätt som anges i villkoren för tävlingen och anmälningsavgiften måste erläggas före start.
Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande och arrangören får fakturera anmälningsavgiften. Faktureringen kan göras till spelaren eller spelarens hemmalubb. Om en spelare uteblir från tävling måste anmälnings­avgiften vara betald före spelarens start i nästa tävling".

Ur S.o.T 9.2.4.3: "Då en tävling avbryts eller inställs och inte kan spelas vid ett annat tillfälle, bör anmälningsavgifterna helt eller delvis återbetalas." 

Tävlingsledningen fastställer anmälningsavgiftens storlek. Genom att kräva betalning före start underlättas administrationen och samtidigt får tävlingsledningen en möjlighet att sätta in spelare från reservlista så att grupperna blir lika stora. Juniorer och andra kategorier kan ha särskilda anmälningsavgifter.
GK kan ha en fastställd anmälningsavgift (samma summa) som gäller i alla tävlingar av samma typ under året - då kan alternativ 1 nedan användas. GK kan också vilja ha en skrivning för vad som gäller i fråga om anmälningsavgift för en enskild tävling - då kan alternativ 2 nedan användas.

Förslag till formulering. Om villkoret står i löpande text tas rödfärgad rubrik bort.
Alternativ 1.

Anmälningsavgifter
Anmälningsavgifterna är: Singel ... kronor; partävling ... kronor; scramble/lagtävling … kronor, KM. Om anmälningsavgiften inte betalts senast ... minuter före start har tävlingsledningen rätt att sätta in spelare från reservlista.

Förslag till formulering. Om villkoret står i löpande text tas rödfärgad rubrik bort.
Alternativ 2

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften i ... tävlingen är … kronor. Om anmälningsavgiften inte betalts senast ... minuter före start har tävlingsledningen rätt att sätta in spelare från reservlista.
Du är här:
Senast ändrad
2012-03-17 11:47