Överanmälan. S.o.T 5.7. Villkor för tävling. Uppdaterad 2015-01-07. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: UR S.o.T 5.7 Överanmälan:" I scratchtävlingar med maximerat antal startande och med övre handicapgräns ska spelarna med lägre exakt handicap ges förtur till deltagande.
Vid överanmälan i handicaptävlingar rekommenderasan följande alternativ, utan rangordning, som urvalsprincipenligt:
a. Lägsta exakta handicap,
b. I anmälningsordning på numrerad lista eller i tidsordning efter anmälan på nätet eller
c. Lottning bland samtliga anmälda. 

I tävlingar med deltagarbegränsning, där maxantalet uppnåtts, bör reservlista upprättas bland de utlottade i ordningsföljd enligt den valda urvalsprincipen.
Spelare som anmält sig till tävling, där urval sker enligt a "lägsta exakta handicap" är skyldiga att före anmälningstidens utgång informera tävlingsledningen om höjning av exakt handicap. Spelare har även rätt att anmäla sänkning av exakt handicap före anmälningstidens utgång."

Förslag till formulering (notera att om villkoret står i löpande text skall rödfärgad rubrik tas bort):

Överanmälan
Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller i första hand ... och sedan ... .
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 15:11