Uteblivande från tävling. S.o.T 9. Villkor för tävling. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT
Ur RF:s Policy Uteblivande från tävling: "Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling ska rapporteras till sin hemmaklubb. Hemmaklubben har rätt att vidta disciplinär åtgärd mot spelare, se Bestämmelser och Policys, Disciplinär åtgärd. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling ska rapport även ske till spelarens GDF. Om spelarens uteblivande har sin grund i ofullständiga eller oklara tävlingsbestämmelser, ska detta betraktas som godtagbart skäl för uteblivande." 

Spelare som utan giltigt skäl inte avanmäler sig före anmälningstidens utgång, liksom spelare som uteblir från tävling, debiteras gällande anmälningsavgift som måste vara betald före start i nästa tävling annars får spelaren inte starta. 

Tävlingsledningen kan tillåta att reserv från reservlista sätts in vid uteblivande. Sätts reserv in bör ingen anmälningsavgift tas ut för den uteblivna spelaren. 

Förslag till formulering. Om villkoret står i löpande text tas rödfärgad rubrik bort.


Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling ska anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 10:26